header2

Voorwaarden aangaan van een abonnement

Voorwaarden bij het aangaan van een abonnement bij Fitnesscentrum L.K.V. de Spartaan

  • Lidmaatschapskaarten kunnen alleen door de daarvoor ingeschreven persoon worden gebruikt.
  • De lidmaatschapskaart dient aan het begin van iedere training te worden afgegeven.
  • Bij verlies van de lidmaatschapskaart wordt € 5,- in rekening gebracht voor het maken van een nieuw lidmaatschapskaart.
  • Op reeds betaalde lidmaatschapsgelden wordt geen restitutie gegeven.
  • Betalingen dienen te geschieden voor de eerste dag van de eerste maand van een nieuwe periode.
  • Een lidmaatschap loopt van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand. Wilt u toch lid worden na de eerste dag van de maand, dan betaald u de resterende dagen/weken in die maand plus de volledige volgende maand of bij een 3 maanden lidmaatschap de volledige volgende 3 maanden.
  • Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail te gebeuren, uiterlijk twee weken voor vertrek.
  • Heeft men niet opgezegd, dan loopt de betaling gewoon door.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap kan men na 1 maand weer lid worden.
  • Vakanties dienen te worden doorbetaald, in geval van langdurige ziekte kan een regeling worden getroffen bij vertoon van een doktersverklaring.